Παρουσιαση Βίντεο Εκθέσεων της D.images

Σας παρουσιάζουμε αντιπροσωπευτικά βίντεο περιπτέρων σε εκθεσιακούς χώρους που έχουμε δημιουργήσει για λογαριασμό πελατών μας.