Παρουσιαση Βίντεο της D.images Pro

Σας παρουσιάζουμε αντιπροσωπευτικά βίντεο εγκαταστάσεων σε Νοσοκομεία που έχουμε δημιουργήσει για λογαριασμό πελατών μας.